headerphoto

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v učebně A3/613 v 8:00.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu. Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci Na Purkyňce (Purkyňova 80, Brno - Královo Pole) a to od 16:30.


Učebna A3/611
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Konstrukce Bc. Ondřej Koukal Ing. Pavel Ramík
Ing. Daniel Koutný Ph.D.
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Karol Sabo
3. 9.00 9.15 Bc. Matúš Ranuša
4. 9.15 9.30 Bc. Dávid Lopušek
5. 9.30 9.45 Bc. Ondřej Macháček
Coffee break
6. 10.00 10.15 Konstrukce Bc. Martin Krejčí Ing. Pavel Ramík
Ing. Daniel Koutný Ph.D
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
7. 10.15 10.30 Bc. Petr Fišer
8. 10.30 10.45 Bc. Roman Lang
9. 10.45 11.00 Bc. Jan Křemen
10. 11.00 11.15 Bc. Boris Mihálik

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Učebna A3/613
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Inženýrská analýza a simulace Bc. Jiří Kuňák prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
Ing. David Nečas
2. 8.45 9.00 Bc. Václav Ondra
3. 9.00 9.15 Bc. Erik Gergeľ
4. 9.15 9.30 Bc. Martin Machatka
5. 9.30 9.45 Bc. Michal Kobza
Coffee break
6. 10.00 10.15 Inženýrská analýza a simulace Bc. Matej Kolárik prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
Ing. David Nečas
7. 10.15 10.30 Bc. Matej Gergel
8. 10.30 10.45 Bc. Radek Vrána
Coffee break
1. 11.10 11.25 Biomechanika Bc. Filip Urban prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. Petr Skalka, Ph.D.
2. 11.25 11.40 Bc. Jakub Zděblo
3. 11.40 11.55 Bc. Martin Slažanský

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací NETME Centre (D5/4. patro)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Průmyslový design Bc. Michal Sedláček akad. soch. Josef Sládek
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.,
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
Doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Roman Blahynka
3. 9.00 9.15 Bc. Halina Sikora
4. 9.15 9.30 Bc. Daria Vostrikova
5. 9.30 9.45 Bc. Jiří Malík
6. 9.45 10.00 Bc. Martin Zapletálek
Coffee break
7. 10.15 10.30 Průmyslový design Bc. Richard Sovják akad. soch. Josef Sládek
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.,
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
Doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
8. 10.30 10.45 Bc. Veronika Hlaďová
9. 10.45 11.00 Bc. Martin Metlický
10. 11.00 11.15 Bc. Pavel Klvaňa
11. 11.15 11.30 Bc. Markéta Zdvihalová

* tučně je vyznačen chairman každé komise