headerphoto

Vyhodnocení konference

Níže jsou uvedeny 2 nejlepší příspěvky v každé ze sekcí. Autorům nejlepších příspěvků gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast na konferenci.


Průmyslový design

1. Bc. Martin Zapletálek
Design samojízdného žacího stroje na trávu
2. Bc. Jiří Malík
Bodywork Design of the Formula SAE


Konstrukce

1. Bc. Boris Mihálik
Terénní čtyřkolovvý motocykl pro seniory
2. Bc. Martin Krejčí
Konstrukce Coriolisova průtokoměru


Inženýrská analýza a simulace

1. Bc. Martin Machatka
Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice
2. Bc. Radek Vrána
Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií selective laser melting


Biomechanika

1. Bc. Martin Slažanský
Počítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkání
2. Bc. Filip Urban
Experimentální studium tření a mazání TEP kyčle